KURS GENERAL ENGLISH: FOCUS ON SPEAKING

Trzysemestralny kurs obejmują  cy poziomy od 7-9
Trzysemestralny kurs obejmują  cy poziomy od 10-12

Czytaj więcej...
KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU FCE

Trzysemestralny kurs obejmują  cy poziomy 7-9.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CAE

Trzysemestralny kurs obejmują  cy poziomy 10-12.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO EGZAMINU CPE

Czterosemestralny kurs obejmują  cy poziomy 13-16.

KURS GENERAL ENGLISH

Obejmuje poziomy 1-6. Celem kursu jest rozwój wszystkich sprawności językowych (mówienie, czytanie, pisanie, rozumienie), rezultatem których jest swobodne porozumiewanie się w języku angielskim oraz przygotowanie słuchacza do kontynuowania nauki na poziomach wyższych w celu przygotowania do egzaminów FCE, CAE i CPE.
WSZYSTKIE W/W KURSY OBEJMUJĄ 60 JEDNOSTEK LEKCYJNYCH PO 50 MIN. KAŻDA.

KURS PRZYGOTOWUJĄCY DO MATURY

Dla uczniów klas maturalnych College prowadzi kurs przygotowują  cy do  matury z języka angielskiego, zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym.

KURS GENERAL ENGLISH - KIDS

Kurs skierowany jest do uczniów klas: IV, V, VI oraz VII szkoły podstawowej i obejmuje cztery poziomy zaawansowania językowego.

Czytaj więcej...
Zajęcia mogą odbywać się w godzinach 9:00, 11:00, 13:00, 15:00, 17:00 oraz 19:00