Cennik i opłaty

Kursy Ilość jednostek lekcyjnych  Opłata ratalna  Opłata jednorazowa Rabaty 
General English
(poziomy I-VI) 
60 x 50 minut
(semestr) 
950 zł
rezerwacja:100zł 
I rata: 450zł
II rata: 200zł
III rata: 200zł 
900 zł   - 100 zł za bardzo dobre wyniki w nauce

- 100 zł dla osób uczących się w godz. przedpołudniowych

- 100 zł dla osób powtarzających semestr
(dotyczy tylko słuchaczy
którzy przystąpili i nie zaliczyli
Final Testu)

- 50 zł rabat rodzinny dla każdego członka rodziny
FCE, CAE, CPE
(poziomy VII-XVI) 
60 x 50 minut
(semestr) 
1000 zł
rezerwacja: 100zł
I rata: 500zł
II rata: 200zł
III rata: 200zł 
 950 zł
  General English: Focus on speaking

60 x 50 minut

(semestr) 
1000 zł
rezerwacja: 100 zł
I rata: 500 zł
II rata: 200zł
III rata: 200zł 
950 zł  - 100 zł za bardzo dobre  wyniki 

w nauce ( dot. osób przechodzących z kursu General English na General English: Focus on Speaking)

- 100 zł dla osób uczących się w godz. przedpołudniowych

- 100 zł dla osób powtarzających semestr ( dot. osób przechodzących z kursu General English na General English: Focus on Speaking)

- 50 zł rabat rodzinny dla każdego członka rodziny

45 x 50 minut (semestr)  770 zł
rezerwacja: 100 zł
I rata: 400 zł
II rata: 270 zł 
720 zł 
 General English
KIDS
120 x 50 minut
(kurs) 
1750 zł
rezerwacja: 100zł
I rata: 450zł
II rata: 400zł
III rata: 200zł
IV rata: 200zł
V rata: 200zł
VI rata: 200zł 
 1700 zł

- 100 zł za bardzo dobre  wyniki w nauce

- 100 zł dla osób uczących się w godz. przedpołudniowych

- 100 zł dla osób powtarzających semestr

- 50 zł rabat rodzinny dla każdego członka rodziny
Maturalny   poziom podstawowy albo rozszerzony   90 x 45 minut
(kurs)
1350 zł 
I rata: 450zł
II rata: 300zł
III rata: 200zł
IV rata: 200zł
V rata: 200zł 
1300 zł -50 zł rabat rodzinny dla każdego członka   rodziny
- 100 zł - nagroda pieniężna za wyniki w nauce osiągnięte w ostatnim semestrze(dotyczy osób przechodzących z kursu General English na kurs maturalny).
poziom podstawowy albo rozszerzony
(kurs dłuższy)
120 x 45 minut
(kurs) 
 1750 zł 
I rata: 450zł
II rata: 400zł
III rata: 300zł
IV rata: 300zł
V rata: 300zł
1700 zł